Contact Us! +599 717-7030 info@bonbida.com

For English, please see below.

Zeer gewaardeerde klant van Bon Bida Body Gym,

Zoals u inmiddels weet is als gevolg van de noodverordening van 18 maart j.l.  Bon Bida Body Gym gedwongen gesloten.  We hebben alle begrip voor het instellen van deze verordening, maar begrijpen ook dat dit zeer vervelende consequenties voor u heeft. Wij doen er alles aan om deze consequenties te minimaliseren en om hopelijk spoedig weer operationeel te gaan zijn.

Zoals u wellicht heeft gezien hebben onze gym instructeurs al wat instructievideo’s gepost en daar zullen er nog meer van volgen om u zo goed mogelijk in conditie te houden tijdens onze sluiting. Er zijn nog wat TRX-setjes, gym balls en theratubes te koop waarmee u thuis aan de slag kunt. We zullen onze video’s hier ook op aanpassen. Indien u 1-op-1 training wilt kan dat ook en helpen we u daar graag mee.

In afwachting van de allesbepalende regelingen voor werkgevers is ons uitgangspunt u niet te belasten voor de tijd die u niet heeft kunnen trainen. Alle betalingsverplichtingen die u contractueel met ons bent aangegaan zullen worden uitgesteld tot het moment dat we weer open mogen.

Mocht u nog vragen hebben kunt u ons zoals altijd bereiken op body@bonbida.com Gezien de omstandigheden vragen we uw begrip voor een mogelijk vertraging  in de beantwoording.

Blijf gezond en we hopen u spoedig weer te mogen ontvangen bij Bon Bida Body Gym!

Highly valued customer of Bon Bida Body Gym,

As you know by now, as a result of the emergency ordinance of March 18th, Bon Bida Body Gym had to close. We fully understand the introduction of this regulation, but also understand that it has very unpleasant consequences for you. We are doing everything we can to minimize these consequences and hopefully to be operational again soon.

As you may have noticed, our gym instructors have already posted some instructional videos and more will follow to keep you in peak condition during our closing. There are still some TRX sets, gym balls and theratubes for sale that you can use for your training at home. We will also adapt our videos to this. If you want 1-on-1 training, this is also possible and we are happy to help you with that.

Pending the decisive regulations for employers, our starting point is not to burden you for the time that you have not been able to train. All payment obligations that you have contractually entered into with us will be postponed until we can open again.

If you have any questions, you can reach us at body@bonbida.com as usual. Given the circumstances, we ask for your understanding of a possible delay in answering.

Stay healthy and we hope to welcome you again at Bon Bida Body Gym!

Bon Bida is a luxury, air-conditioned training facility with state-of-the-art equipment and professional fitness instructors.

It includes a large range of Technogym equipment compatible with the Technogym Key System (TGS), showers, lockers and a large number of classes.

Besides fitness instructors, we can offer you a personal trainer, life-style coach, mental coach, and/or physical therapist. We also have a sports corner in which we sell all sorts of sports clothing with which we can offer our expertise to give you personalized advice.

Bon Bida is perfect for the fanatics among us, as we are open seven days a week!  Choose the best membership plan for your needs.

 

 

Opening hours:

Monday to Thursday 6:00 AM until 9:00 PM
Friday: 6:00 AM until 7:00 PM
Saturday & Sunday: 8:00 AM until 1:00 PM